VD kommentar


Karl Kristian Bergman Jensen - VD

2018-10-31

Vi hade ett mycket starkt tredje kvartal med rekordförsäljning och rekordvinst.Försäljningen som under årets första 9 månader ökade organiskt med nästan 15 procent uppgick till 296,1 MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 19,3 MSEK. Det blir 3,11 SEK per aktie efter skatt för årets första nio månader. 

Försäljningen ökade i alla geografiska områden; Norden, Övriga Europa, Nordamerika och Asien. Efter år av förberedelser på de asiatiska marknaderna ser vi nu resultaten av våra insatser. Vi lyckades komma igång med Watsons apotek i Hongkong den sista veckan i september. Vi fortsatte också vår marknadsföring och försäljning på Alibabas Tmall webbutik. I USA fortsätter försäljningen att växa och vi fortsätter att ta marknadsandelar i “Hair, Skin and Nail” kategorin. Steg för steg ökar vi vår distribution här. Våra 3 största detaljhandelspartner i USA är Walgreens, CVS och Amazon. Vi är nu närvarande i 24 stora detaljhandelskedjor, onlinebutiker och grossister i USA och flera kedjor är på väg att ta in våra produkter. I Kanada har vi en utmärkt distribution via apotek, hälsobutik och dagligvaror. Walmart, Shoppers Drug Mart och McKesson är våra topp 3 återförsäljare och även här fortsätter vi att ta marknadsandelar. 

Vi är mer etablerade med fler produkter lanserade på de nordiska marknaderna och även om vi har betydligt störrre marknadsandel i Norden har vi haft en fin organisk tillväxt i Norden i år.Försäljningen fortsätter också växa på alla andra europeiska marknader där vi arbetar. Vi har haft särskilt bra tillväxt i Storbritannien och Tyskland. Vi har nu också vidtagit åtgärder för att förbereda oss för att komma in på de sydöstra europeiska marknaderna och stärkt exportorganisationen i Roskilde, Danmark för att hantera detta. 

Under perioden har vi introducerat två nya produkter till marknaden. Ytterligare en produkt i vårt Blue Berry-sortiment: Blue BerryEye Stress, för personer som upplever belastning av ögonen när dom ser på telefonen, surfplattan och datorn. Vi har också introducerat Skin CareBeauty Oil för att ytterligare stärka vårt beauty sortiment. 2 

På forskningssidan har vi fortsatt arbetet med naturliga mikrobiologiska ekosystem och vi har fått några spännande resultat för framtida applikationer i våra produkter. Wild Bioticprodukten baserad på naturliga mjölksyrabakterier från honung och andra biprodukter har tagits mycket väl emot av handeln och konsumenterna. Wild Biotictilldelades Danmarks Hälsa och Vetenskapspris 2018. Det är inte den enda utmärkelsen vi fått nyligen. New Nordic i Storbritannien vann Global Health & Pharma International Life Sciences Awards 2018 som den bästa växtbaserade kosttillskottstillverkaren 2018.

Våra kostnader är under kontroll. Bruttomarginalen är tillfredsställande och tillväxten i bruttomarginalen under de första nio månaderna återspeglar att vi har fokuserat försäljningen på produkter med hög marginal. Kostnaden för marknadsföring, personal och övriga kostnader har ökat under perioden med en högre andel än försäljningen. Särskilt i USA har vi investerat i marknadsföring för att lyfta försäljningen av nya produktlanseringar under en initialperiod.

Vår balans är väl trimmad och vi är “asset ligth”. Lagernivåen på 61,7 MSEK är cirka 5 MSEK högre än vårt långsiktiga mål för nuvarande försäljningsnivå. Det har ökat nästan 20 miljoner kronor sedan slutet av oktober 2017, men vid den tiden var det utomordentligt lågt och för lågt för att ordentligt ge service till våra kunder.

Avkastningen på eget kapital för de första nio månaderna uppgick till 26,1 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 28,2 procent. Den totala räntebärande skulden till EBITDA uppgick till 0,5. Vår ekonomiska situation är stark.

Tillväxten är ett resultat av vårt internationella teams stora fortsatta insatser och fokus på genomförandet av vår strategi. Detta innebär ökad marknadsföring för att ytterligare bygga försäljningen, innovation för att stärka befintliga produktmärken och lansera nya produkter för att tillgodose mer konsumentbehov samt en geografisk expansion till att tjäna nya konsumenter.

Alla på New Nordic är angelägna om att fortsätta detta utmärkta arbete för att säkra fortsatt tillväxt. Detta gör mig mycket entusiastisk för helåret 2018 och jag ser fram emot att fortsätta våra framsteg under 2019.

VD - Karl Kristian Bergman Jensen

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden 

Copyright © 2017 New Nordic AB