VD kommentar


Karl Kristian Bergman Jensen - VD

2019-07-31

Vi har haft ett bra första halvår. Intäkterna ökade med 14,2 procent i lokal valuta. Omräknat till svenska kronor är ökningen 20,1 procent. Lönsamheten har också ökat och vinst per aktie efter skatt var 1,94 SEK (1,38). Det är en ökning med 40,6 procent. Försäljningen har utvecklats i alla geografiska områden. Dvs i de nordiska länderna, övriga Europa, Nordamerika och även i Asien.

Vi har också haft god tillväxt i var och en av produktsegmenten inom kosttillskott som vi jobbar med. Tillväxten drivs främst av ökad marknadsföring och internationalisering av produkter som har haft en bra testlansering i Norden. Vi har haft ett stort fokus på fortsatt utveckling av våra bästsäljare. Vår introduktion av New Nordic i Slovakien har gått bra och vi har fått en fin start här för fortsatt utveckling.

Vi fortsätter arbetet med att etablera oss i sydöstra Europa.  Under perioden har vi bara lanserat några få nya produktinnovationer, men vi arbetar som alltid intensivt med utvecklingen av nya produkter och vi har ett antal spännande nyheter på väg. Vår marknadsföring har varit effektiv och jag välkomnar nya initiativ och internationella kampanjer. Till exempel vårt samarbete med Teri Hatcher, som är en stor fan av Hair Volume ™ och nu samarbetar med oss som ambassadör för produkten. Under de senaste åren har vi vunnit många utmärkelser för våra produkter och som leverantör i allmänhet.

Under våren vann vi också Danish Beauty Award med Hair Volume. Ett pris som inte bara har betydelse i Danmark men även utomlands. Vår start med att sälja skönhetstillskott i ”travel-retail” har gått bra och jag hoppas att vi kan utveckla denna försäljningskanalen i framtiden, efterhand som våra produkter och vårt varumärke blir alltmer kända internationellt. 

Vi har god kontroll över våra kostnader och vår lönsamhet har ökat under perioden. Vi är väl rustade för den kommande perioden och den planerade tillväxten. Vårt lager har ökat ytterligare till följd av den ökade aktiviteten. Vår personal i alla länder har återigen gjort en fantastisk insats och vi är redo för fortsatt tillväxt. Vi befinner oss i en spännande utveckling och jag ser fram emot andra halvårets aktiviteter. 

VD - Karl Kristian Bergman Jensen

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden 

Copyright © 2017 New Nordic AB