VD kommentar


Karl Kristian Bergman Jensen - VD

2019-10-31

Vi hade ett bra tredje kvartal med rekordförsäljning och rekordintäkter. Under årets första 9 månader uppnådde vi en organisk tillväxt på 14,2%. I lokala valutor var tillväxten 9,5%. Under tredje kvartalet var ökningen 4,8% i svenska kronor och 1,6% i lokala valutor. Det tredje kvartalet förra året, 2018, var ett riktigt bra kvartal som vi var medvetna om att det skulle vara svårt att matcha 2019, men vi lyckades. Tillväxten drivs av ökade marknadsföringsinsatser, produktinnovation och ökad geografisk distribution. Under de första nio månaderna har vi sett tillväxt i alla geografiska områden med särskilt hög tillväxt i Europa. Under det tredje kvartalet såg vi en liten nedgång i Nordamerika. Detta beror på strukturella förändringar i ägande och upphandling hos några av våra största kunder i Kanada samt periodiska förändringar av inköp från våra stora amerikanska kunder. Vi är övertygade om att tillväxten kommer att fortsätta i Nordamerika.

Med en gynnsam produktmix och fokus på besparingar i råvaruköp och billigare frakt uppnådde vi ett tillfreds- ställande bruttoresultat på 70,4% under årets första nio månader. Vi har en bra kostnadskontroll trots att vi under året har stärkt vår organisation i linje med ökad aktivitetsnivå. EBITDA ökade med 20% under de första nio månaderna och 5% under det tredje kvartalet. Resultat per aktie efter skatt ökade med 21% under årets första nio månader. Vi har några marknader som är nya för oss och där vi arbetar för att etablera oss och skapa god lönsamhet. Etableringen i Hong Kong och Kina utvecklas väl, men de bidrar fortfarande inte till ett positivt resultat. Detsamma gäller för situationen i Schweiz, Slovakien, Rumänien och Kazakstan. Vi har just återupprättat vårt försäljningsföretag i Sydney, Australien, och anställt en landschef där. Vi räknar med att starta försäljningen i Australien under andra kvartalet 2020.

Vi har flera marknader där det kan vara relevant att etablera New Nordic men vi har tillräckligt med nya geo- grafiska initiativ att hantera just nu. Vår innovationstakt är också bra. I slutet av kvartalet introducerade vi några nyheter för testmarknadsföring i Danmark. Clear BrainActive Memory, är en vidareutveckling av vår populära Clear Brain-tablett. Som det första kogni- tiva tillskottet i världen innehåller det broccoli groddar. Tabletten stärker vår fina position i kategorin kosttillskott för hjärnans funktioner. Dessutom har vi lanserat Cal Mag Bone Strong- det första kalcium- och magnesiumtillskottet baserat på de lättabsorberade kalcium- och magnesiumkällorna; kalciumcitratmalat och magnesiummalat. Naturligtvis med tillsats av vitaminerna K2 och D plus örter som fungerar i synergi med mineralerna. Tillsammans med vår b- energi och magnesiummalat stärker kapseln vårt premium vitamin- och mineralsortiment. Vi har för närvarande också extraordinära produktnyheter som vi presenterar för handeln på vissa utvalda mark- nader för lansering under första kvartalet 2020. Det är fortfarande en hemlighet vad det är, men det represen- terar stora möjligheter för ytterligare tillväxt för New Nordic i många år framöver.

Under kvartalet har vi ytterligare stärkt utbildningen av butikspersonal. Flera länder har initierat den mycket populära New Nordic Herbal School. Återigen har vårt internationella team gjort en stor insats. Alla är fokuserade på att skapa mer tillväxt och yt- terligare etablera New Nordic som ett internationellt varumärke med ett skandinaviskt arv.

Jag ser fram emot de sista månaderna av året där vi också planerar åtgärder för att vidareutveckla New Nordic 2020 - vårt 30-årsjubilem

VD - Karl Kristian Bergman Jensen

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden 

Copyright © 2017 New Nordic AB