Aktien

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038.

Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Lista över de 10 största aktieägarna per 2020-06-30

Aktieägera Antal aktier
Ägande (%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.318.684 37,43
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.565.910 25,28 -300
Credit Suisse (Switzerland) LTD 937.280 15,13
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft 201.995 3,26
Kock, Christian Axel 196.583 3,17
Nordnet Pensionsförsäkring 128.452 2,07 -2 581
Johansson, Lars 82.500 1,33 2500
JPM chace NA
55.384 0,89
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 47.848 0,77 -1624
Total 10 störste aktieägere
5.827.102 94.05
Total övrige aktieägera
368.098 5,95
Totalt antal aktier
6.195.200 100,00


Share Development

The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation

Market cap 29. December 2017: 248 mSEK

Market cap 28. December 2018: 421 mSEK

* 2.318.684 aktier ägs av Fjord Capital ApS, där Marinus Blåbjerg Sørensen är VD och med familj äger 100% privat och via bolag.

Copyright © 2017 New Nordic AB