Aktien

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038.

Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Lista över de 10 största aktieägarna per 2020-04-08

Aktieägera Antal aktier
Ägande (%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.318.684 37,43
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.568.350 25,32
Credit Suisse (Switzerland) LTD 937.280 15,13
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft 201.995 3,26
Kock, Christian Axel 196.583 3,17 32 094
Nordnet Pensionsförsäkring 133.444 2,15 -36 131
Johansson, Lars 74.000 1,19 1 000
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension
57.994 0,94 20 230
JPM Chase NA 55.384 0,89 810
Total 10 störste aktieägere
5.836.180 94.2
Total övriga aktieägera
359.020 5,8
Totalt antal aktier
6.195.200 100,00

* 2.318.684 aktier ägs av Fjord Capital ApS, där Marinus Blåbjerg Sørensen är VD och med familj äger 100% privat och via bolag.

Copyright © 2017 New Nordic AB