Ledende Befatningshavare


Karl Kristian Bergman Jensen (f. 1962)

 

Valår
2006

Huvudsysselsättning
Verkställande direktör, styrelseledamot

Andra väsentliga styrelseuppdrag
NA

Utbildning
Diploma in Business Administration Copenhagen Business School, (HD)

Arbetslivserfarenhet
1992-            Grundare av och verkställande direktör i New Nordic Healthbrands AB.
1989-1992    Marknadsdirektör och företagsledare Chartex International PLC.
1985-1989    Area Manager, Farma Food A/S.
1983-1985    Produktchef Philips Radio A/S.   

Aktieinnehav
1.550.640

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
No

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
No

Copyright © 2017 New Nordic AB