Ledende Befatningshavare


Karl Kristian Bergman Jensen (f. 1962)

 

Valår
2006

Huvudsysselsättning
Verkställande direktör, styrelseledamot

Andra väsentliga styrelseuppdrag
NA

Utbildning
Diploma in Business Administration Copenhagen Business School, (HD)

Arbetslivserfarenhet
1992-            Grundare av och verkställande direktör i New Nordic Healthbrands AB.
1989-1992    Marknadsdirektör och företagsledare Chartex International PLC.
1985-1989    Area Manager, Farma Food A/S.
1983-1985    Produktchef Philips Radio A/S.   

Aktieinnehav
1.550.640

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
No

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
No


Marinus Blåbjerg Sørensen (b. 1951)

Valår
2006

Huvudsysselsättning
CFO, styrelseordförande

Andra väsentliga styrelseuppdrag
NA

Utbildning
Diploma in Business Administration Copenhagen Business School, (HD).

Arbetslivserfarenhet
1992-            Grundare, ekonomichef och styrelseordförande I New Nordic Healthbrand ABs styrelse
1989-1992    Ekonomichef på Danish Natural Foods A/S.
1983-1989    Area Manager, Farma Food A/S
1978-1983    Produktchef Philips Radio A/S

Aktieinnehav
2.318.684

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej

Copyright © 2017 New Nordic AB