Kalender översikt

Financial Calendar

2019
1st March  Bokslutkommuniké 2018
28th March Årsrapport  2018
25th April Tremånadersrapport 2019
25th April Årsstämma i Malmö 2019
31st July Seks måneders rapport 2019
31st October Ni måneders rapport 2019
2020
28th February Fuld årsrapport 2019
27th March Årsrapport  2019
29th April Årsstämma i Malmö 2020
29th April Tremånadersrapport 2020

Copyright © 2017 New Nordic AB