Kalender översikt

Publikationer och evenemang:

2020
29. april Årstämma 2020
31 juli Sexmånadersrapport 2020
30 oktober Nimånadersrapport
2020


2021
26 februari
Bokslutskommuniké
2020
26 mars
Årsredovisning
2020
29 april Tremånadersrapport 2021
29. april Årsstämma 2021

Copyright © 2017 New Nordic AB