VD kommentar


Karl Kristian Bergman Jensen - VD

2020-04-29

Försäljningen ökade med 9 procent i lokala valutor under årets första kvartal. Konverterat till svenska kronor uppgick omsättningen till 112 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 8 procent i svenska kronor.

Den största försäljningsökningen sågs i Nordamerika men det fanns också fina ökningar i resten av Europa och Asien. I de nordiska länderna såg vi en nedgång på 6 procent, vilket främst är relaterat till en nedgång I Sverige. I Sverige tolkar vi nedgången som en allmän tröghet på marknaden. Omvänt har vi haft en fin framgång i Danmark. Trots de fina framstegen är jag inte 100 procent nöjd. Under det första kvartalet har vi planerat en flygande start på året med nylanseringar, kraftfull marknadsföring och en stor ansträngning från hela New Nordic teamet. Det kan också ses på lönsamheten. Våra betydande ansträngningar och utgifter för aktiviteter och marknadsföring har dämpats av effekten av myndigheternas COVID-19 “lock-down” i många länder där vi verkar. Vårt sortiment är inte lika fokuserat på vitaminer och immunprodukter som många av våra konkurrenters, så vi har inte haft samma positiva försäljningseffekt av COVID-19 som många av våra konkurrenter har haft. Men under de plötsligt förändrade förhållandena har vi ändå gjort det bra.

Som svar på COVID-19 situationen har vi ökat vårt lager av både råvaror och färdiga produkter. Dels på eget initiativ för att säkerställa leveransbarhet under krisen, dels till följd av att vi har sålt något mindre under kvartalet än planerat. Lyckligtvis påverkas inte våra leverantörer hårt av krisen, men det är uppenbart att vissa produktionsprocesser tar längre tid under de nya försiktighetsåtgärderna för att förhindra spridning av infektioner. En ökad lagernivå påverkar vårt kassaflöde negativt, men vi har god likviditet. Vi har inga anläggningar eller fabriker och vi har relativt få fasta kostnader. Vi kan snabbt anpassa oss till förändrade marknadsförhållanden.

Vår planeringshorisont har förkortats kraftigt. Förändringar, anpassningar och nya initiativ är dagliga händelser I organisationen. Jag är mycket nöjd med att vårt team är mycket stabilt och att många har varit i företaget länge. och han är en erfaren och mycket uppskattad medlem i ledningsgruppen. Dessutom planerar vi att anställa en Chief Operating Officer i god tid innan Marinus slutar sitt dagliga arbete på kontoret 2021. Detta steg bör också lösa situationen med att både Marinus och jag sitter i ledningen och i styrelsen och vi hoppas Nasdaq kommer att ta bort New Nordic från observationslistan som en konsekvens av detta.

Alla landschefer och områdeschefer är bra på att reagera riktigt snabbt och improvisera för att hålla New Nordic fullt fokuserat på våra mål även under mycket föränderliga  arknadsförhållanden.

Beauty In & Out™ har tagits emot med stor entusiasm av återförsäljare men tyvärr har många lanseringsevenemang och mässor avbrutits. Det har kostat oss både pengar och mycket tid med förberedelser men jag är glad att de första kunderna som har testat våra nya produkter är mycket positiva. Det är ett bra tecken för den framtida succén.

Som en del av våra expansionsplaner har vi etablerat försäljningsföretag i Rumänien och Shanghai, Kina. Vi har redan en viss exportförsäljning i både Rumänien och Kina, men att ha vårt eget företag i dessa två länder kommer att bidra till ytterligare tillväxt. Våra lanseringsplaner i Australien går framåt och vi har nu fått registrering hos de australiska hälsomyndigheterna, TGA, på flera av våra viktiga produkter.

I allmänhet påverkas inte den internationella kosttillskottsindustrin så illa som många andra industrier och vi förväntar oss att efterfrågan kommer att återgå till de tidigare tillväxtkurvorna relativt snabbt när livet återgår till det normala under det fortsatta men förhoppningsvis reducerade COVID-19 hotet. Vi ser fyra stora trender för vår verksamhet. 1: Trots att våra kunder har börjat få röra på sig igen som innan COVID-19 har många blivit oroliga och det kommer nog att ta lång tid innan de handlar lika mycket i butiker som tidigare. 2: Innan COVID-19 sålde vi cirka 33 procent av våra varor genom e-handel. Den andelen har antagligen stigit till 45 procent eller mer nu och den kommer förmodligen att förbli nära 50 procent i framtiden. 3: Våra återförsäljare är osäkra på framtiden och är vanligtvis inte beredda att införliva nyheter i sitt sortiment för närvarande. Det stör i hög grad våra planerade innovationer och kommer att dämpa våra tillväxtutsikter på kort sikt. 4: Våra återförsäljares likviditet är pressad för tillfället och det minskar deras inköp, de minskar sina lager och ökar risken för förluster på gäldenärer.

Innovation och marknadsföring är de två mest värdeskapande aktiviteterna och det är det som driver vår tillväxt. Detta gäller också i den nuvarande situationen. Vår marknadsföring ses, men kunden går inte ut och handlar på samma sätt. Vår taktik i den nuvarande situationen är att anpassa vår marknadsföring och fortsätta på en något lägre nivå på kort sikt samt att försöka få våra konsumenter att handla online om de inte vågar eller har möjlighet att gå till fysiska butiker. Naturligtvis har vi också extra fokus på de produkter som är särskilt relevanta nu när människor fokuserar på sitt immunsystem. Slutligen är vi redo med aktiviteter som snabbt kan få vår tillväxt upp till full fart så snart våra dagliga liv normaliseras.

Vi har hållit alla våra kontor öppna varje dag under krisen och vår personal har återigen gjort en formidable insats. Vi använder tiden konstruktivt för att vara på tårna när vi har möjlighet igen, och då är vi övertygade om att COVID-19 har gett människor runt om i världen ytterligare ett incitament att börja leva hälsosammare och ta fler kosttillskott. Jag förväntar mig att vi kommer att klara COVID-19-krisen relativt bra. Andra kvartalet 2020 kommer att ge en bättre indikation på hur året kommer att gå. Jag tror mer på status quo i intäkterna för 2020 jämfört med 2019 än en ökning och jag tror på en odramatisk nedgång i våra vinster jämfört med 2019.

Min affärspartner sen länge, Marinus Blaabjerg Sørensen, som har varit på New Nordic sedan starten och är företagets ordförande och CFO har beslutat att stoppa sitt dagliga arbete på kontoret nästa år i September 2021 när han fyller 70 år. Marinus kommer att avgå som CFO redan 30 april 2020 men fortsätter i företaget med färre ansvarsområden tills han fyller 70 år och fortsätter även som styrelseordförande i flera år framöver om årsstämman accepterar omval. Jag är mycket ledsen över att Marinus avgår som CFO men glad att han kommer att vara på kontoret för att säkerställa en smidig övergång och att han vill fortsätta som styrelseordförande efter  september 2021. Marinus och jag är båda mycket glada att meddela att Ivan Ruscic har accepterat

att vara vår nya CFO från och med den 1 maj 2020. Ivan har varit New Nordics ekonomichef sedan 2007 och han är en erfaren och mycket uppskattad medlem i ledningsgruppen. Dessutom planerar vi att anställa en Chief Operating Officer i god tid innan Marinus slutar sitt dagliga arbete på kontoret 2021. Detta steg bör också lösa situationen med att både Marinus och jag sitter i ledningen och i styrelsen och vi hoppas Nasdaq kommer att ta bort New Nordic från observationslistan som en konsekvens av detta.

VD - Karl Kristian Bergman Jensen

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden 

Copyright © 2017 New Nordic AB