VD kommentar


Karl Kristian Bergman Jensen - VD

2020-02-28

2019 var ytterligare ett rekordår för New Nordic.

Intäkterna ökade organiskt med 15 procent till 453 miljoner SEK. I lokala valutor var ökningen 10 procent. Tillväxten i försäljningen drevs av produktinnovation, geografisk expansion och ökad marknadsföring. Vår kostnadskontroll är bra men en liten förändring av produktmixen har resulterat i en minskning av bruttomarginalen från 70,5 till 69,7 procent och en minskning av nettovinstmarginalen till 6 procent. Resultat per aktie efter skatt ökade dock med nästan 6 procent till 4,53 SEK.

Verksamheten som helhet har vuxit i alla geografiska områden. Vi har en bra tillväxt och överträffar den lokala marknadstillväxten i nästan alla länder. Den största tillväxten kommer från marknader utanför Norden. Våra intäkter utanför Norden uppgår nu till 64 procent av våra totala intäkter. I vissa länder har vi besvärats av extraordinära externa situationer. Vår verksamhet i Asien, som huvudsakligen består av försäljning i Hong Kong och cross-border trading i Kina, har utmanats av pågående protester i Hong Kong och kommer att fortsätta vara det genom utbrottet av Covid-19-viruset. Vi försöker navigera bäst möjligt medan vi väntar på förbättrade affärsvillkor.


I Norge påverkades vi av att en av våra viktigaste detaljhandelspartners gick i konkurs under årets sista kvartal. Vi samarbetar nu med den nya ägaren. I Storbritannien har vi inte påverkats av Brexit-oron. Vi har faktiskt haft en enorm tillväxt i både intäkter och vinst i Storbritannien under 2019. Vår lansering i Slovakien och lansering i Rumänien har gått bra och utvecklingen i de två länderna ser lovande ut. Våra förberedelser för lansering i Spanien gjordes under 2019 och vi är för närvarande i lanseringsprocessen här. Jag är också mycket nöjd med att vi under det fjärde kvartalet 2019 återaktiverade vårt New Nordic företag med säte i Sydney och att vi lyckades anställa en Country Manager för att lansera New Nordic i Australien under första halvåret 2020.

De viktiga marknaderna som Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA har haft en mycket bra tvåsiffrig tillväxt. Vår verksamhet har blivit mer internationellt etablerad under året och New Nordic varumärket ökar i värde dag för dag. År 2019 fokuserade vi på genomförandet av vår strategi och vi kommer att fortsätta göra det 2020. Vi vill öka försäljningen på alla marknader och fokusera på att göra våra stora produkter ännu större. “Större marknader” och “Större produkter” är en vinnande plan och den bästa vägen till värdeskapande för New Nordic.

Under 2019 har vi lagt ned stora ansträngningar för att utveckla och testa hudvårdsprodukter och hårvårdsprodukter för lansering under vårt varumärke Beauty In & Out™ by New Nordic. Våra återförsäljare har redan ett stort antal nöjda lojala New Nordic “inner beauty” kunder. Med lanseringen av Beauty In & Out™ kommer dessa konsumenter nu att erbjudas en hel skönhetsrutin i tillägg till deras hudtablett eller ett hårvårdssortiment i tillägg till deras hårtablett. Tabletterna hjälper till att behandla orsaken till hudens åldrande inifrån medan krämerna hjälper till att behandla symtomen med en kosmetisk effekt på utsidan. Beauty In & Out™ kommer att lanseras i Danmark i mars 2020. Produkterna kommer att tillverkas i Sverige. New Nordic går nu in i en ny era. Vi kommer framöver att arbeta i tre kategorier:
kosttillskott, hudvård och hårvård - allt kopplat till Beauty In & Out™ och vårt starka New Nordic varumärke och vårt
karakteristiska Silverträd märke.

Under 2019 har vi avsatt betydande resurser för att utveckla och förbereda för Beauty In & Out™ lanseringen 2020, vi har lanseringar i 2020 i Australien och Spanien och vi har planerat för ytterligare tillväxt på varje marknad där vi verkar.
Jag är glad att vi nu är så väl förberedda för 2020-verksamheten både vad gäller till produktinnovation, geografisk expansion och ytterligare penetration av vår verksamhet på befintliga marknader. Vår personal har återigen gjort ett fantastiskt jobb under 2019 och vi är alla väl förberedda för ett fortsatt genomförande av vår strategi för att få fortsatt tillväxt i försäljning och resultat per aktie. Hela teamet är mycket fokuserat på att öka värdet av New Nordic
varumärket.

Jag är mycket entusiastisk över år 2020 och framtiden för New Nordic.

VD - Karl Kristian Bergman Jensen

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden 

Copyright © 2017 New Nordic AB