Aktien

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038.

Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Lista över de 10 största aktieägarna per 2019-10-31

Aktieägera Antal aktier
Ägande%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.327.656 37,57
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.567.700 25,31
Credit Suisse (Switzerland) LTD 937.280 15,13
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Kock, Christian Axel 217.744 3,51 -3000
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft 201.995 3,26
Nordnet Pensionsförsäkring 112.073 1,81 11308
Johansson, Lars 67.500 1,09
Pershing, LLC, W9 50.380 0,81
JPM Chase NA 45.387 0,73
Total 10 störste aktieägere
5.814.117 93.85
Total övriga aktieägera
381.083 6.15
Totalt antal aktier
6.195.200 100,00

* 2.327.656 aktier ägs av Fjord Capital ApS, där Marinus Blåbjerg Sørensen är VD och med familj äger 100% privat och via bolag.

Copyright © 2017 New Nordic AB