Aktien

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038.

Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Lista över de 10 största aktieägarna per 2019-09-09

Aktieägera Antal aktier
Ägande%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.327.656 37,57 -69 440
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.567.700 25,31
Credit Suisse (Switzerland) LTD 937.280 15,13
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Kock, Christian Axel 218.812 3,53 14 560
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft 201.995 3,26
Nordnet Pensionsförsäkring 113.127 1,83 8 184
Johansson, Lars 71.642 1,16 1 627
JPM Chase NA 45.387 0,73 43175
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 44.987 0,73 -1 692
Total 10 störste aktieägere
5.821.052 93.97
Total övriga aktieägera
374.148 6.03
Totalt antal aktier
6.195.200 100,00

* 2.327.656 aktier ägs av Fjord Capital ApS, där Marinus Blåbjerg Sørensen är VD och med familj äger 100% privat och via bolag.

Copyright © 2017 New Nordic AB