Aktien

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038.

Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Lista över de 10 största aktieägarna per 2019-04-30

Aktieägara Antal aktier  
Ägande (%)   Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.408.996 38,87
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.567.700 25,31
Credit Suisse (Switzerland)LTD 937.280 15,13
Six sis AG 292.466 4,72
Cbldn-bfcm lowtx third party assets 201.995 3,26
Kock, Christian Axel  196.128 3,17 -300
Nordnet Pensionsförsäkring AB 76.570 1,24 2506
Johansson, Lars  75.071 1,21
Ahtialansaari, Marko Juhani 48.500 0,78
Pershing, LLC, W9 47.070 0,76 6603
Total 15 störste aktieägare
5.850.976 94,45
Total övriga aktieägara
344.224 5,55
Totalt antal aktier
6.195.200 100,00


* 2.485.000 aktier ägs av Fjord Capital ApS, där Marinus Blåbjerg Sørensen är VD och med familj äger 100% privat och via bolag.

** 937.280 aktier ägs av Credit Suisse, där Karl Kristian Bergman Jensen är VD och åger 62,4 % privat och via bolag. Dessutom äger Karl Kristian Bergman Jensen 5.000 aktier privat.


Copyright © 2017 New Nordic AB