Aktien

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038.

Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Lista över de 10 största aktieägarna per 2020-01-31

Aktieägera Antal aktier
Ägande%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.318.684 37,43
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.568.350 25,32
Credit Suisse (Switzerland) LTD 937.280 15,13
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft 201.995 3,26
Kock, Christian Axel  179.956 2,90 -36142
Nordnet Pensionsförsäkring 138.606 2,24 17750
Johansson, Lars 74.000 1,19 3500
JPM Chase NA 54.574 0,88 9387
Pershing, LLC, W9 42.235 0,68
Total 10 störste aktieägere
5.808.146 93.75
Total övriga aktieägera
387.054 6.25
Totalt antal aktier
6.195.200 100,00

* 2.327.656 aktier ägs av Fjord Capital ApS, där Marinus Blåbjerg Sørensen är VD och med familj äger 100% privat och via bolag.

Copyright © 2017 New Nordic AB