Aktien

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038.

Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Lista över de 10 största aktieägarna per 2018-11-30

Aktieägara Antal aktier  
Ägande (%)   Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.421.099 39,08 -18.100
Banque Pictet & Cie SA, W8IMY** 1.550.720 25,03  
Credit Suisse (Switzerland)LTD 937.280 15,13
Six sis AG 292.466 4,72
Kock, Christian Alex 214.236 3,46 -11.586
CBLDN-BFCM Lowtx third party assets 201.995 3,26
Nordnet Pensionsförsäkring AB 83.295 1,34 15015
Johansson, Lars  75.000 1,21 -2322
Ahtialansaari, Marko Juhani 50.000 0,81 -10.000
Adalsteinsson, Erpur 30.926 0,50 -1416
Total 15 störste aktieägare
5.857.017 94,54
Total övriga aktieägara
338.183 5,46
Totalt antal aktier
6.195.200 100,00


 

* 2.485.000 aktier ägs av Fjord Capital ApS, där Marinus Blåbjerg Sørensen är VD och med familj äger 100% privat och via bolag.
** 937.280 aktier ägs av Credit Suisse, där Karl Kristian Bergman Jensen är VD och åger 62,4 % privat och via bolag. Dessutom äger Karl Kristian Bergman Jensen 5.000 aktier privat.


Copyright © 2017 New Nordic AB