Aktien

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038.

Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Lista över de 10 största aktieägarna per 2019-01-31

Aktieägara Antal aktier  
Ägande (%)   Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.408.996 38,88 -2500
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.559.400 25,17
Credit Suisse (Switzerland)LTD 937.280 15,13
Six sis AG 292.466 4,72
Cbldn-bfcm lowtx third party assets 201.995 3,26
Kock, Christian Axel  200.000 3,23
Nordnet Pensionsförsäkring AB 80.195 1,29 1395
Johansson, Lars  77.000 1,24 192
Ahtialansaari, Marko Juhani 50.000 0,81
Adalsteinsson, Erpur 49.410 0,80 9160
Total 15 störste aktieägare
5.856.742 94,53
Total övriga aktieägara
338.458 5,47
Totalt antal aktier
6.195.200 100,00


* 2.485.000 aktier ägs av Fjord Capital ApS, där Marinus Blåbjerg Sørensen är VD och med familj äger 100% privat och via bolag.

** 937.280 aktier ägs av Credit Suisse, där Karl Kristian Bergman Jensen är VD och åger 62,4 % privat och via bolag. Dessutom äger Karl Kristian Bergman Jensen 5.000 aktier privat.


Copyright © 2017 New Nordic AB