Aktien

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038.

Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Lista över de 10 största aktieägarna per 2019-06-28

Aktieägera Antal aktier 
Ägande (%)   Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.397.096 38,69
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.567.700 25,31
Credit Suisse (Switzerland) LTD 937.280 15,13
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Kock, Christian Axel 204.252 3,30 1400
Bfcm p/c Bfcm sweden retail ft 201.995 3,26 NY
Nordnet Pensionsförsäkring  94.956 1,53 8324
Johansson, Lars  72.000 1,16 -2000
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 42.358 0,68 4984
Ahtialansaari, Marko Juhani 36.226 0,58 2827
Total 10 störste aktieägere
5.846.329 97,05
Total övriga aktieägera
348.871 2,95
Totalt antal aktier
6.195.200 100,00

* 2.397.096 aktier ägs av Fjord Capital ApS, där Marinus Blåbjerg Sørensen är VD och med familj äger 100% privat och via bolag.

** 937.280 aktier ägs av Credit Suisse, där Karl Kristian Bergman Jensen är VD och åger 62,4 % privat och via bolag. Dessutom äger Karl Kristian Bergman Jensen 5.000 aktier privat.


Copyright © 2017 New Nordic AB