Investerare

New Nordics Affärsidé

New Nordic utvecklar kosttillskott och naturliga hälsoprodukter. Produkter som människor från många olika länder och kulturer efterfrågar dagligen i sin strävan att öka vitaliteten.

New Nordics produkter säljs i 36 länder. Företaget har identifierat Skandinavien och USA som sina hemmamarknader. New Nordics logotype – det karaktäristika silverträdet – är ett etablerat internationellt varumärke för miljoner människor i Europa, Kanada och USA. New Nordic är i hög grad varumärkesfokuserat. Företagets övergripande varumärke och de enskilda produkternas fördels-orienterade varumärken blir starkare dag för dag. De internationella varumärkena, företagets nätverk och kundlojaliteten borgar för företagets långsiktiga värde.

New Nordic följer sin egen väg för att nå framgång. Med närvaro i många länder och kulturer, är möjligheterna utmärkta för att identifiera trender och efterfrågan efter nya produkter. Företagets kreativitet och förmåga att omsätta denna internationella efterfrågan, ny forskning och ny teknologi, har lett till det faktum att New Nordic kontinuerligt under de senaste 27 åren har haft kapaciteten att utveckla unika, innovativa och trendskapande produkter.

New Nordic strävar efter optimal styrning av kommunikation och varumärkesutveckling. Effektiviteten av företagets annonsering förbättras årligen. Marknadsmaterial för såväl print som digital media utarbetas in-house av företaget själv. Även medieinköp, PR-kampanjer och journalistkontakter sköts internt.

New Nordic har 42 anställda. Försäljningen per anställd är hög och växande. New Nordic har ett mycket entusiastiskt internationellt team som fokuserar på dynamik, innovation och motivation.

Den höga graden av innovation och det faktum att New Nordic arbetar med egna varumärken, bidrar till höga bruttomarginaler och total kontroll över företagets värderingar nu och i framtiden. Detta har varit en framgångsrik strategi som New Nordic kommer fortsätta att accelerera på internationella marknader kommande år.

Copyright © 2017 New Nordic AB