Historien om New Nordic

H I S T O R I E N   O M   N E W   N O R D I C

New Nordic är en svensk koncern med unik know-how inom örtmedicin. New Nordic utvecklar och marknadsför effektiva örtbaserade kosttillskott och skönhetsprodukter, för att tillgodose specifika behov inom hälsa och skönhet. Produkterna marknadsförs under det gemensamma varumärket New Nordic till ett ständigt ökande antal människor över hela världen.

New Nordic etablerades 1990 av Karl Kristian Bergman Jensen, vars dröm var att etablera ett bolag för utveckling av örtbaserade produkter inriktade på att öka användarnas vitalitet och livskvalitet. 1992 anslöt sig Marinus Blåbjerg till bolaget som hälftenägare. Det var upptakten till en långvarig vänskap och framgångsrik affärsrelation

Hos New Nordic är vår passion att hjälpa människor över hela världen att kunna leva ett piggare och friskare liv. Detta gör vi genom att utveckla innovativa och effektiva kosttillskott och skönhetsprodukter. New Nordics produkter har genom åren tilldelats många priser och utmärkelser från skandinaviska och internationella branschorganisationer.

På senare år har företaget etablerat sig som kategoriledare inom segmentet ”Beauty from Within” – en kategori som växer snabbt över hela världen.

F R Å N   S K A N D I N A V I E N   T I L L  V Ä R L D E N

Inom växtriket finns kraftfullt vitalitetsbringande och vårdande egenskaper som gynnar både hälsa och skönhet. Vi vill alla må bra, utstråla hälsa och se bra ut. New Nordics banbrytande upplägg är att identifiera växtbaserade ingredienser som ger näring och vitalitet till livets olika faser och som håller oss pigga och ungdomliga även när vi blir äldre.

Idén började i Skandinavien, men spred sig snabbt över världen. Människor i hela Europa, Nordamerika och Asien attraheras av New Nordics väg till vitalitet och våra skandinaviska värdegrunder.

Idag säljs New Nordics produkter dagligen i över 50.000 apotek, skönhetsbutiker och hälsobutiker i 36 länder från Kina till USA. New Nordic har etablerat dotterbolag i 12 länder och fler planeras. Målsättningen är att erbjuda konsumenter och återförsäljare högkvalitativ service och support både före, under och efter försäljningstillfället. New Nordic har utvecklats till ett välkänt och välrenommerat konsumentvarumärke. Den distinkta förpackningsdesignen och logon med silverträdet är tydliga och konsekventa kännetecken för alla produkter.

D E C E N N I E R   A V   P A S S I O N

New Nordic är dedikerade till kompromisslös produktkvalitet, från fält och skog till förpackningen på butikshyllan. 2004 anslöt sig Francois Gérard till New Nordic för att ytterligare förstärka forsknings- och innovationsprocesserna. Francois är en stor tillgång med sin omfattande kunskap om örter och hälsa och han är själv en stark symbol för naturlig hälsa.

Francois, Marinus och Karl Kristian reser regelbundet över hela världen för att kartlägga och utvärdera nya örter och hitta nya användningsområden för de befintliga. Genom programmet ”From Seed to Heart” kontrollerar de varje steg av produkttillverkningen – från odling på fälten till leveransen av färdiga produkter till apotek, skönhet- och hälsobutiker. De samarbetar uteslutande med de mest seriösa odlarna och extraktörerna över hela världen; personer som de med tiden utvecklat nära och tillitsfulla relationer med.

New Nordic analyserar alla ingredienser i kontrollerade laboratorier för att garantera produkternas säkerhet och effekt genom omfattande studier. För detta syfte har man etablerat kontakter och samarbete med internationella specialister inom botanik, nutrition och medicin. När produkterna godkänts för tillverkning produceras de i kontrollerade anläggningar under strikta kvalitetskrav.

Resultatet är ett ständigt växande sortiment av kosttillskott och nu även hår- och hudvård som har främjar vitalitet och motverkar åldersrelaterade hälsoproblem. Den absolut övervägande mängden av New Nordics produkter tillverkas i Sverige och Danmark.

E T T   Ö P P E T   O C H   T R A N S P A R E N T   B O L A G

New Nordic är ett bolag som drivs i enlighet med moderna management-principer, i en familjär arbetsmiljö som stimulerar kreativitet och dynamik. Bolaget sätter högt värde på sin expertis och sitt arv. New Nordic är ett oberoende bolag och vill fortsätta så, vilket är bakgrunden till varför ägarna valde att lista New Nordic på Stockholmbörsen.

I januari 2007, listades New Nordic på NASDAQ Stockholm, First North. Detta ger New Nordic tillgång till de finansiella resurser som behövdes för internationell tillväxt utan att överge företagets själ. Som börsnoterat bolag rapporterar New Nordic alla viktiga skeenden publikt.

Detta betyder att New Nordic är ett öppet, transparent och modernt företag, där alla som vill kan följa vad som händer och alla som så önskar kan förvärva aktier och på så vis bli delägare i New Nordic tillsammans med Marinus och Karl Kristian.

N E W   N O R D I C –   E T T   N A M N   M E D   M E N I N G

Bolaget döptes till New Nordic för att återspegla en dynamisk och innovativ verksamhet. Grunden finns i Nordiska traditioner av gediget hantverk och ett liv i samklang med naturen och traditioner som kan spåras ända tillbaka till vikingatiden.

Bolaget har alltid haft ett träd som sin logotype. 1997 designades New Nordics karaktäristiska silverträd av Göran Rossling. Trädet symboliserar Yggdrasil, Livets träd i den fornnordiska mytologin.

Silverträdet är skinande, modernt och high-tech, men har samtidigt en feminin energi – dess organiska former är känslosamma och mystiska. Det är lindrande, läkande och renande. Produkter från New Nordic finns i olika utföranden, men alla varianter bär den karaktäristiska Silverträds-logon.

S K A N D I N A V I S K A    V Ä R D E N  
D J U P T   R O T A D E   I   N E W   N O R D I C

I Skandinavien lever vi nära naturen och förknippas internationellt med hälsa och välmående. Vi värdesätter naturen högt och prioriterar som konsumenter rena och högkvalitativa produkter. Som människor värdesätter vi jämlikhet, frihet och självständighet. New Nordic tror på långsiktighet; i relationerna med våra konsumenter och återförsäljare, för vår produktkvalitet och i forskningen som driver utvecklingen av framtida produkter.

N A T U R A L  M A G I C
T H E   B E A U T Y   O F   N A T U R E

Naturens helande kraft är magisk. I Skandinavien lever vi nära naturen och har därför stor respekt för dess element. Från välsmakande bär till värdefulla örter som finns runt omkring oss utvecklar New Nordic ständigt nya preparat för vardagens hälso- och skönhetsbehov. Vi är specialiserade på kosttillskott och skönhetsprodukter grundade på modern forskning. Resultatet är rena och sunda produkter som verkar i harmoni med kroppen. Detta hälsosamma och innovativa förhållningssätt det vi kallar ”Natural Magic”.

K R E A T Ö R E N   F R A N C O I S E   G E R A R D

Francoise Gerard är skaparen av många av New Nordics unika hälso- och skönhetsprodukter. Med mer än 30 års erfarenhet från internationellt arbete med örter och skönhet är han en stor tillgång. Francois lägger lika mycket tid på att resa till avlägsna platser i världen för att undersöka sällsynta växter i dess naturliga och oförstörda omgivningar som han lägger tid i laboratoriet. Han är en unik person som lever och andas ”Natural Magic”.

N Y   P R O D U K T U T V E C K L I N G

Hos New Nordic kommer inspiration till nya produktidéer från upptäckter av nya användningsområden av örter och växtextrakt. Genom varje fas i produktutvecklingen försäkras kvalitet och effekt via kontaktnätet med internationella specialister, institutioner och konsulter.

Ny produktutveckling sker i nära samarbete med råvaruleverantörer, i synnerhet när nya tillverkningsteknologier och specifikationer krävs.

New Nordic genomför regelbundet marknadsundersökningar för att identifiera nya marknadstrender och för att förstå konsumenters behov. Detta medför att New Nordic kan möta konsumenternas efterfrågan.

N E W   N O R D I C   P R O D U K T   K A T A L O G

We can't find products matching the selection.
Copyright © 2022 New Nordic Healthcare ApS